Vi översätter allt från utbildningsmaterial till manualer och serviceanvisningar.

Flera översättare arbetar i grupp, ofta med stora projekt, vilket ger snabba leveranser men trots det ”ett ansikte utåt” med informativ text på lättförståelig svenska.

Översättning

I vårt arbete använder vi oss av datorstödda översättningsverktyg, som gör oss prismässigt konkurrenskraftiga för kunder med stora, regelbundet återkommande arbeten med ofta identiska textavsnitt. För nya versioner av en textmassa betalar man bara för den text som är ny.

Alltefter våra kunders behov och i samarbete med kundernas produktspecialister bygger vi upp databaser med deras speciella terminologi. Eftersom svenska är ett ”litet språk”, är detta samarbete med kunden en av våra viktigaste uppgifter, för att få texten begriplig och ändå ständigt aktuell, anpassad till den snabba utvecklingen.

Pris och leverans

Priset beror givetvis ofta på utgångsläget. Får vi arbetet i form av en eller flera filer i ett format vi kan bearbeta (exempelvis Word for Windows, PageMaker, FrameMaker, Interleaf, SGML osv), så kan vi arbeta snabbare och mer rationellt, vilket ger ett lägre pris.

Kräver uppdraget att vi arbetar med text utskriven på papper, så tar det längre tid och kostar också mer.

Men kvaliteten är densamma.

Vi debiterar huvudsakligen per rad alternativt per timme men lämnar gärna offert på speciella jobb.

Vi levererar våra arbeten vanligtvis per e-post eller till ftp-server.

Eftersom vi är medvetna om leveranstidens betydelse, har vi en öppen och rak dialog direkt med kunden, så att vi kan leverera produkten enligt önskemål och på överenskommet datum.