OM OSS

Vi är ett litet team översättare som arbetar tillsammans. Vi har hög kompetens och över 20 års erfarenhet av branschen. Vår styrka är att vi är engagerade och noggranna, korrekturläser varandras texter och alltid strävar efter att leverera kvalitetsöversättningar. Eftersom företaget är litet har vi nära kontakt med våra kunder.

Vi är alla fullvärdiga medlemmar i Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), vilket bland annat innebär att man har arbetat i minst 5 år som översättare.

ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER

Vi har många års erfarenhet av översättningar inom fackområdena fordon (bilar, lastbilar, bussar, motorcyklar), elverktyg, jordbruk, förpackning, lagerhantering, maskinteknik (CNC), kranar och byggmaskiner, portar och dörrar, webb och app, smarta hem, medicinsk utrustning, tryckeri och turism.

Vi översätter allt från bruks- och serviceanvisningar, marknadsföringstexter och utbildningsmaterial till webb- och speakertexter.

Vi åtar oss gärna översättningar även inom andra områden.

SPRÅK

Vi översätter huvudsakligen från tyska och engelska till svenska, men vi kan även erbjuda översättningar från norska till svenska samt svenska till tyska.

Naturligtvis översätter vi endast till våra modersmål.

ÖVERSÄTTNINGSVERKTYG

Vi arbetar med översättningsverktygen SDL Trados Studio, Transit NXT och Across men kan även efter överenskommelse använda andra översättningsverktyg.

Vi tar emot texter i de flesta textformat som finns på marknaden.

TERMINOLOGI

Vi använder ofta våra kunders egen terminologi men har samtidigt alltid våra egna, omfattande och uppdaterade orddatabaser som extra stöd.

Vi kan också lägga upp nya, kundspecifika databaser för att garantera att du som kund ska få din egen terminologi.

OFFERT

Eftersom vi alltid samarbetar om jobben erbjuder vi som standard korta leveranstider och kvalitet enligt 4-ögonprincipen. Därför behöver våra kunder inte lämna arbetena för korrekturläsning på annat håll.

Priserna kan variera beroende på vilken typ av text som ska översättas, storleken på jobbet, svårighetsgraden och vilken deadline som gäller. Vi brukar kunna leverera även brådskande jobb.

Kontakta oss gärna för en offert.

KONTAKT

continental@dlb.se

Charlotte Weidt  –  070-609 20 72

DLB Continental AB
Villingsberg 730
649 94 Karlskoga